Sygnatura

Email Signature Grzegorz Kondecki Intermediair   M: + 31 (0)6 24 124 993 info@lokko.nl – www.lokko.nl KVK:65327373            NL – Lokko – Advies en Administratie is een handelsnaam van Lokko – Advies en Administratie op maat (KvK 65327373). Alle … Read More

Belastingdienst / Urząd skarbowy

Rozliczenia z podatku, dofinansowania, dodatki, zwroty, zmiana rezydencji podatkowej, odwołanie od decyzji Belastingdienst, rozłożenie długu na raty, podatek drogowy, przekazanie numeru konta, zaświadczenie o uzyskanym dochodzie IB60 [WPSM_AC id=2402]

UWV / Urząd pracy

Zasiłki dla osób bezrobotnych, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, renty inwalidzkie WIA, transfer zasiłku za granicę, świadectwo pracy, CV, listy motywacyjne

Gemeente / Urząd miasta

Meldunek, wymeldowanie, zamiana adresu, sprawy cywilne, podatki gminne, rejestracja w spółdzielni mieszkaniowej, rejestracja zwierząt domowych, wyrobienie numeru BSN w urzędzie, wniosek o przyznanie konta DigiD

RDW / Wydział komunikacji

Rejestracja pojazdu z zagranicy, export pojazdu za granicę, wyrejestrowanie pojazdu w Holandii

SVB / Ubezpieczenia społeczne

Świadczenia rodzinne, dodatek kwartalny na dziecko, świadczenia emerytalne

KvK / Dla firm

Rejestracja działalności gospodarczej, zamknięcie działalności gospodarczej, rozliczenie kwartalne BTW, rozliczenie roczne z podatku ZZP/V.O.F, zmiana nazwy handlowej firmy, prowadzenie księgowości, konsultacje, założenie ubezpieczania firmy, założenie konta firmowego. [WPSM_AC id=2556]

Pozostałe tematy / usługi

Ubezpieczenie zdrowotne, nostryfikacja dyplomu, ustalanie statusu rezydenta podatkowego w banku, wypowiedzenie umowy o prace, zawarcie umowy z dostawcą energii, wykup składek emerytalnych, wypowiedzenie abonamentu, pomoc w otwarciu rachunku bankowego