Rejestracja działalności gospodarczej V.O.F.

Dane osoboweStep 1 of 3

Dane osobowe / Wspólnik / Partner 1

Numer BSN znajdziesz np na: kartcie ubezpieczenia zdrowotnego, jaaropgave, salaris, loonstrook
Proszę podać adres w kraju zameldowania

Dane osobowe / Wspólnik / Partner 2

Numer BSN znajdziesz np na: kartcie ubezpieczenia zdrowotnego, jaaropgave, salaris, loonstrook
Proszę podać adres w kraju zameldowania