FAQ

Dodatki i dofinansowania

Termin składania wniosków

Kto nie złożył przed 1 września 2019 wniosku o dofinansowania za rok 2018, nie ma niestety już takiej możliwości.
Termin ten dotyczy dofinansowania ubezpieczenia zdrowotnego, czynszu jak również opieki nad dzieckiem.
Osoby które odroczyły termin założenia deklaracji podatkowej np. do 1 listopada – miały dokładnie tyle samo czasu, by złożyć wniosek o dofinansowanie.

Na dofinansowanie żłobka, czy opieki po za szkolnej za rok 2018 jest już niestety za późno.
O ten dodatek, możesz się starać maksymalnie 3 miesiące wstecz.

Wniosek należy złożyć przed 1 września 2020
Termin ten dotyczy dofinansowania ubezpieczenia zdrowotnego, czynszu jak również opieki nad dzieckiem.

O dofinansowanie żłobka, czy opieki po za szkolnej, możesz się starać maksymalnie 3 miesiące wstecz.

Tak. Dofinansowania będą wypłacane co miesiąc.

Dodatek do ubezpieczenia - Zorgtoeslag

 • Jesteś osobą pełnoletnią
 • Posiadasz holenderskie ubezpieczenie zdrowotne
 • Twój dochód nie przekracza €30.481 (€29.562 w 2019 r.)
 • Wasz dochód wspólny nie przekracza €38.945 (€37.885 w 2019 r.)
 • Polisa, bądź karta potwierdzająca ubezpieczenie
 • Jaaropgave, bądź ostatni salaris/loonstrook

Być może nie tak szybko, jak byśmy chcieli. Dzieje się tak, ponieważ Belastingdienst może dokonać poprawnego obliczenia tylko wtedy, gdy ma wszystkie aktualne dane.

Zwykle możemy spodziewać się ostatecznych obliczeń między 1 lipca a 31 grudnia po zakończeniu roku, za który składaliśmy wniosek. Wtedy dochody powinny być już znane.

Jeśli wniosek składany jest za rok obecny, decyzja wstępna powinna zostać wydana w ciągu 5 tygodni.

Dodatek do czynszu - Huurtoeslag

 • Jesteś osobą pełnoletnią
 • Mieszkasz w Holandii
 • Masz podpisana umowę najmu
 • Twój dochód nie przekracza €22.700 w 2019 r.
 • Wasz dochód wspólny nie przekracza €30.825 w 2019 r.
 • Czynsz dla osób w wieku 18-23 nie przekracza € 432,51 (€424,44 w 2019 r.) 
 • Czynsz dla osób powyżej 23 roku życia nie przekracza € 737,14 (€ 720,42 w 2019 r.)
 • Wynajmujesz niezależną przestrzeń. Masz własne drzwi, które można zamknąć, kuchnię i toaletę.
 • Umowa najmu
 • Jaaropgave, bądź ostatni salaris/loonstrook

Być może nie tak szybko, jak byśmy chcieli. Dzieje się tak, ponieważ Belastingdienst może dokonać poprawnego obliczenia tylko wtedy, gdy ma wszystkie aktualne dane.

Zwykle możemy spodziewać się ostatecznych obliczeń między 1 lipca a 31 grudnia po zakończeniu roku, za który składaliśmy wniosek. Wtedy dochody powinny być już znane.

Jeśli wniosek składany jest za rok obecny, decyzja wstępna powinna zostać wydana w ciągu 5 tygodni.

Dodatek do opieki nad dzieckiem - Kindgebonden budget

 • Posiadasz jedno lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia
 • Otrzymujesz już kinderbijslag z SVB
 • Twoje dochody nie są zbyt wysokie (próg zależny jest od Twojej osobistej sytuacji)

Być może nie tak szybko, jak byśmy chcieli. Dzieje się tak, ponieważ Belastingdienst może dokonać poprawnego obliczenia tylko wtedy, gdy ma wszystkie aktualne dane.

Zwykle możemy spodziewać się ostatecznych obliczeń między 1 lipca a 31 grudnia po zakończeniu roku, za który składaliśmy wniosek. Wtedy dochody powinny być już znane.

Jeśli wniosek składany jest za rok obecny, decyzja wstępna powinna zostać wydana w ciągu 5 tygodni.

BTW - VAT

BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) to odpowiednik polskiego VAT – tzw. podatek od wartości dodanej, lub inaczej podatek obrotowy.

Rozliczenie podatku BTW wykonujemy co miesiąc, kwartał lub rok. Większość przedsiębiorców składa deklarację co kwartał.

W tym wypadku powinieneś poprosić o to pisemnie w swoim oddziale urzędu skarbowego.
Musisz jednak spełniać kilka warunków:
– płacisz mniej niż €1.883 BTW rocznie
– nie posiadasz licencji z tytułu artykułu 23 (import dóbr z po za UE)
– wydajesz nie więcej niż €10.000 rocznie, na każde z następujących działań
(dostawy wewnątrzwspólnotowe, usługi wewnątrzwspólnotowe, przejęcia wewnątrzwspólnotowe, zakupione usługi wewnątrzwspólnotowe)
Składasz obecnie deklarację BTW raz w roku i nie spełniasz już warunków? Urząd skarbowy zmieni twój okres do składania deklaracji i poinformuje Cię o tym pisemnie.

Jeśli składasz deklarację BTW miesięcznie, lub kwartalnie – powinieneś zrobić to nie później, niż ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale lub miesiącu.

Jeśli składasz deklarację BTW raz do roku – powinieneś złożyć oświadczenie przed 1 kwietnia kolejnego roku.

 

Poniżej tabela obrazująca okresy składania deklaracji, oraz dokonywania płatności.

 

Okres miesięczny

Okres deklaracji

Termin otrzymania deklaracji i płatności

Październik 2019 r do 30 listopada 2019 r

Listopad 2019 r do 31 grudnia 2019 r

Grudzień 2019 r do 31 stycznia 2020 r

Styczeń 2020 r do 29 lutego 2020 r

Luty 2020 r do 31 marca 2020 r

Marzec 2020 r do 30 kwietnia 2020 r

Kwiecień 2020 r do 31 maja 2020 r

Maj 2020 r do 30 czerwca 2020 r

Czerwiec 2020 r do 31 lipca 2020 r

Lipiec 2020 r do 31 sierpnia 2020 r

Sierpień 2020 r do 30 września 2020 r

Wrzesień 2020 r do 31 października 2020 r

Okres kwartalny

Okres deklaracji

Termin otrzymania deklaracji i płatności

3 kwartał 2019 do 31 października 2019 r

4 kwartał 2019 do 31 stycznia 2020 r

1 kwartał 2020 do 30 kwietnia 2020 r

2 kwartał 2020 do 30 czerwca 2020 r

 

Okres roczny

Okres deklaracji

Termin otrzymania deklaracji i płatności

 

2019 do 31 marca 2020 r

2020 do 31 marca 2021 r

 

Jeśli Twoja firma nie jest zgłoszona do nowego KOR musisz złożyć deklarację BTW w terminie, nawet jeśli nie naliczyłeś go do świadczonych usług w danym okresie.
Dla przedsiębiorców którzy nie składają deklaracji w terminie, lub w ogóle – urząd skarbowy przewidział tzw. naheffingsaanslag oraz kary.

 

Jest to nic innego, jak szacowane wyliczenie należnego podatku. Belastingdienst nie posiadając danych w ogóle, bądź posiadając jedynie dane cząstkowe – najzwyczajniej szacuje należny podatek BTW.Kwoty te mogą być bardzo wysokie i często wynoszą kilka tysięcy euro.Istnieje możliwośc odwoałania się od decyzji naheffingsaanslag, konieczne jest jednak złożenie deklaracji BTW.

Belastingdienst dopuszcza maksymalne opóźnienie do 7 dni. To okres w którym spóźnione rozliczenia i opłaty, nie zostaną ukarane grzywną. Powyżej 7 dni już tak.
Kara wynosi €65.

Belastingdienst nie przewiduje możliwości odroczenia terminu składania deklaracji, czy też odroczenia terminu płatności.
Chociaż i tutaj istnieją pewne wyjątki. Musi jednak wydarzyć się coś poważnego, wcześniej nie przewidzianego przez nas np. katastrofa, wypadek, pożar, powódź itp. które uniemożliwia złożenie deklaracji w terminie.
W takiej sytuacji możemy prosić urząd o odroczenie terminu złożenia zeznania.

KOR - Kleineondernemersregeling

Jest to program/ustawa dla małych przedsiębiorców, dzięki któremu możesz zdecydować się na całkowite zwolnienie z podatku obrotowego BTW.

Skorzystać mogą jednoosobowe firmy, spółki, jak również osoby prawne, takie jak fundacje, stowarzyszenia i prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Można to zrobić korzystając z formularza w linku.
 • nowy KOR zwalnia całkowicie z obowiązku płacenia podatku BTW, dla firm osiągających dochody do € 20.000 rocznie. Znana do tej pory ulga na podatek BTW zostaje całkowicie zlikwidowana. Od 1 stycznia 2020 r. nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot BTW.
 • zwalnia z obowiązku składania deklaracji BTW
 • nie wystawiasz już faktur z BTW, nie musisz ich również już wysyłać.
 • nie naliczasz już podatku BTW swoim klientom, ani nie odliczasz już zapłaconego podatku BTW.

Na fakturach nie podajesz podatku BTW. W zasadzie w ogóle nie musisz wystawiać faktur BTW.

(jeśli sam chcesz wysłać fakturę, lub klient o nią  poprosi, możesz to zrobić. Na fakturze oświadczasz, że jesteś zwolniony z BTW)

 

 • twoja firma ma siedzibę w Holandii
 • posiadasz numer identyfikacyjny BTW
 • twoje obroty nie przekraczają € 20.000 w roku kalendarzowym

 

 

Rejestrując się teraz, będziesz mógł wziąć udział w programie od 1 kwietnia 2020 r.

Rejestrując się później, zostaniesz przeniesiony do następnego okresu.

Oczywiście może się zdarzyć, że zaczniesz zarabiać więcej, niż początkowo sądziłeś. Możesz otrzymywać więcej zleceń lub więcej zarabiać. Wraz z rozwojem firmy, rośnie również sprzedaż. Jeśli więc Twoja sprzedaż przekroczy € 20.000, nie będziesz mógł dalej uczestniczyć w nowym KOR.
Od tego momentu będziesz ponownie wysyłać faktury BTW swoim klientom. Ponownie będziesz musiał składać deklarację BTW, oraz płacić podatek BTW.
Ważne jest, by jak najszybciej poinformować o tym Belastingdienst.

Uczestniczysz w programie przez okres co najmniej 3 lat, lub dopóki Twój obrót nie przekroczy € 20.000 w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Nie możesz zatem przedwcześnie zakończyć uczestnictwa, na przykład z powodu dużej planowanej inwestycji.

 

Belastingdienst opisuje KOR również, jako rodzaj zwolnienia z obowiązku prowadzenia administracji, ale przez to rozumie się tylko kwestie księgowe dotyczące podatku BTW, które nie obejmują faktur twoich dostawców. Te musisz trzymać przez siedem lat.

Osoby objęte KOR będą co roku musiały wysyłać kwestionariusz. Pytania będą dotyczyć twojej administracji, dlatego konieczna będzie przynajmniej niewielka administracja, nawet jeśli objęty jesteś systemem KOR.

W końcu będziesz musiał złożyć również roczne zeznanie podatku dochodowego. W przypadku kontroli takiego zeznania, musisz zapewnić wgląd w wszystkie swoje dochody i wydatki. Zwolnienie KOR nie ma tutaj zastosowania. Faktyczne całkowite zwolnienie z obowiązku prowadzenia administracji, nie jest więc również możliwe nawet dla przedsiębiorców, którzy przestrzegają programu KOR.