Email Signature

Grzegorz Kondecki
Intermediair
 
Logo
M: + 31 (0)6 24 124 993
info@lokko.nlwww.lokko.nl
KVK:65327373
Facebook icon  LinkedIn icon  Twitter icon  Google Plus icon  Instagram icon
 NL – Lokko – Advies en Administratie is een handelsnaam van Lokko – Advies en Administratie op maat (KvK 65327373).

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Lokko – Advies en Administratie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Lokko – Advies en Administratie geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Lokko – Advies en Administratie u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Lokko – Advies en Administratie u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).ENG – Lokko – Advies en Administratie is a trade name of Lokko – Advies en Administratie op maat (Chamber of Commerce 65327373).

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Lokko – Advies en Administratie. Lokko – Advies en Administratie cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Lokko – Advies en Administratie. The information contained in messages (with attachments) from Lokko – Advies en Administratie may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by Lokko – Advies en Administratie to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by Lokko – Advies en Administratie that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.


PL – Lokko – Advies en Administratie to nazwa handlowa Lokko – Advies en Administratie op maat (Numer izby handlowej 65327373)

Ta wiadomość i każdy załącznik są przeznaczone wyłącznie dla określonego adresata i mogą zawierać informacje poufne, tajne lub prawnie chronione lub chronione przed ujawnieniem innymi ustawami. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, nie możesz tej wiadomości, jej załączniki lub jej części ani wykorzystać, ani publikować lub powielać, ani podejmować żadnych innych czynności na nich opartych. Proszę poinformować nadawcę bezzwłocznie w takim przypadku i usunąć tę wiadomość i wszelkie załączniki ze swojego systemu. E-maile nie są bezpieczne i nie gwarantują bezbłędności, ponieważ mogą być przechwytywane i modyfikowane lub zawierać wirusy. Zakłada się, że każda osoba, która się z nami komunikuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest świadoma tych zagrożeń. Firma Lokko – Advies en administratie wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z korzystania z poczty elektronicznej. Zawarte w tym e-mailu poglądy i stanowiska są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy.

Comments are closed.